راه اندازی سرویس FTTH

راه اندازی سرویس FTTH

اطلاعات پروژه

شرکت تجهیز پیام آماده طراحی و اجرای سیستم های جریان ضعیف بر پایه فیبر نوری جهت مجتمع های مسکونی و تجاری و سازمان ها و ارگانها میباشد