عیب یابی و رفع خرابی از مسیرهای فیبر نوری

عیب یابی و رفع خرابی از مسیرهای فیبر نوری

اطلاعات پروژه

انجام کلیه امور مفصل بندی و رفع خرابی از مسیر های فیبر نوری شهری و بین شهری