خدمات تجهیز پیام

اجرای پروژ های GPON

شرکت تجهیزپیام به عنوان اولین مجری طرح FTTH در استان فارس آماده طراحی , مشاوره و اجرای شبکه های مبتن...