فیبر نوری دالان- شیراز

فیبر نوری دالان- شیراز

اطلاعات پروژه

  • مکان: شیراز
  • زمان: 4 اردیبهشت 1396
  • کلمات کلیدی: مفصل بندی

مفصل بندی و رفع خرابی 250 کیلومتر مسیر فیبر نوری بین پالایشگاه شیراز و چاه دالان در فراشبند درکنار خط وله 8 اینچ میعاننات گازی