کابل کشی پالایشگاه شیراز بطول 7 کیلومتر

کابل کشی پالایشگاه شیراز بطول 7 کیلومتر

اطلاعات پروژه

  • مکان: پالایشگاه رزقان
  • زمان: 5 اردیبهشت 1395
  • کلمات کلیدی:

7 کیلومتر کابل کشی در حوضچه های پالایشگاه رزقان به طول 7 کیلومتر به همراه نقشه های ازبیلت و مفصل بندی فیبر نوری و نصب تجهیزات ابتدا و انتهای خط